Uutiset

Info om skeppsmäklare i Finland nu även på svenska

Finlands Skeppsmäklareförbunds webbsidor är nu översatta också till svenska, här kommer du till de svenska sidorna.

Intresserad av historia? Så länge det funnits handel har det funnits sjöfart, och tvärtom.  Läs mer om förbundets bakgrund här.

Skeppsmäklareförbundets medlemmar är finländska företag som är avtalspartner för internationella eller finska rederier i Finland eller finländska dotterbolag som ägs av internationella rederier. Förbundets medlemmar finns i alla Finlands hamnar från Bottenviken till Saimen. En stor del av företagen har också sin bakgrund i Svenskfinland. Läs mer om förbundets medlemsföretag.

Finland är en ö. Våra medlemmar vet hur man tar sig till den här ön – eller härifrån!

Fråga oss

Verksamhetsledare
Sari Turkkila
sari.turkkila@shipbrokers.fi
+358 405263348

Kaikki uutiset