Mer om våra medlemsföretag

M Rauanheimo Oy

Rauanheimos gedigna kunskaper om spedition, skeppsklarering, lastning och transport baserar sig på 130 års erfarenhet. Vårt nätverk innefattar olika kommersiella och industriella kunder, samt ett omfattande inhemskt och utländskt samarbete. Därför kan vi erbjuda heltäckande, konkurrenskraftiga och individuella tjänster av vilka ni som kund får unika mervärden för er logistikkedja.

Rauanheimo är en effektiv länk mellan sjö-  och marktransporter: vi erbjuder en effektiv länk mellan hamnen och produktionsanläggningen och, om nödvändigt, transporter till dörr var som helst i världen.

Verksamhetsorter
Uleåborg, Björneborg, Karleby, Koverhar, Helsingfors och HaminaKotka

Verksamhetsområden
Transport, skeppsklarering, spedition, hamnoperationer

Verkställande direktör
Joakim Laxåback

Kontaktuppgifter
rauanheimo@rauanheimo.fi

agency@rauanheimo.fi

www.rauanheimo.com