Mer om våra medlemsföretag

Hamburg Süd Finland

Huvudsakligt verksamhetsområde
Linjeagent och containerrederi

Verkställande direktör
Niklas Baerlund

Kontaktuppgifter
sales@hel.hamburgsud.com

 

www.hamburg-sued.com