Mer om våra medlemsföretag

Hacklin Port Service Oy Ltd

HACKLIN – SEDAN 1908

Hacklin erbjuder globala högklassiga och pålitliga logistiktjänster.  Vi erbjuder sjö-, land- och lufttransporter. Starka specialkunnande är projektlogistik, hanterings av bulkgods samt transitotransporter. Vi upprättar för alla kunders behov tillämpliga och skräddarsydda transportlösningar. Vi är även Björneborg hamns huvudoperatör.

Vår verksamhets långa anor sträcker sig till år 1908 och vi är fortfarande ett familjeföretag. Vi betjänar kunder även i Hamburg, Moskva, Sankt Petersburg, Hongkong och Shanghai.

Tjänster

Hacklin erbjuder för sina kunder trygga globala logistiktjänster för sjö-, land- och flygtransporter. Genom att kombinera de olika verksamheterna till en helhetslösning, uppnås en stor mervärdestjänst vars kostnadsbesparing flyttas direkt till kunden.

Transportkedjan byggs upp av den person som ansvarar för kundrelationen, till vilken kunden kan vara i kontakt i alla frågor som gäller uppdraget. På detta vis förenklas transportkedjans kontrollbarhet, man förbättrar kostnadseffektiviteten samt undviker onödiga kontakter. Beroende på lasten som ska transporteras, finns det bland vår personal experter för kundens alla behov.

Rederitjänst-avdelningen fungerar som rederiernas representant i Björneborgs hamnar.

Avdelningen sköter alla de verksamheter som hör till hamnagenten, så som:
– information och tjänster som behövs för handelsfartygsrederierna, befälet, besättningen och lastarna.
– de förhandsuppgifter om fartyg, last och o.dyl. samt fartygens tidtabeller som behövs för operativa avdelningar
– officiella uppgifter och uppgörandet av dokument och distributionen av dem till lotsen, tullen, hamnkontoret och andra parter.

Verksamhetsorter
Björneborg, Fredrikshamn, Helsingfors, Kotka, Hamburg, Moskva, Sankt Petersburg, Shanghai

Noggrannare adresser till verksamhetsorterna

Huvudsakligt verksamhetsområde
hamntjänster, hamnoperator och fartygsklarering

Verkställande direktör
Olli Virtanen

Tilläggsinformation om Hacklin
Videomaterial om vår verksamhet

Kontaktuppgifter
agency@hacklin.fi
www.hacklin.fi