Mer om våra medlemsföretag

Backman-Trummer Oy Ab

Backman-Trummer -gruppen erbjuder globala logistiklösningar. Dessa lösningar består av landsvägs-, järnvägs-, flyg-, container-, flytande bulkcontainer- och projekttransporter.  Till Backman-Trummer -gruppen hör även föreningens medlemsföretag A. Jalander och M.Rauanheimo.

Backman-Trummer -gruppen är även en stor hamnoperator i tio hamnar i västra Finland från Kalajoki till Hangö samt i Fredrikshamn nära den ryska gränsen. Den totala lagerkapaciteten för Backman-Trummer -gruppen är 180 000 m2.

Moderbolaget Oy Backman-Trummer Ab är över 130 år gammalt. Bolaget är en del av KWH Logistics, som består av Backman-Trummer Group och KWH Freeze -företagen. KWH Koncernen är ett starkt finskt familjeföretag som framställer plast, slipmedel och som erbjuder logistiktjänster. KWH Koncernens affärsverksamhetsgrupper presenteras på koncernens websidor.

Till Backman-Trummer -koncernen hör bl.a. Oy Adolf Lahti Yxpila Ab, Oy Backman-Trummer Ab, Oy Blomberg Stevedoring Ab, Oy Moonway Ab, Oy M. Rauanheimo Ab, Stevena Oy, Otto Rodén Ab och A. Jalander Oy.

Verksamhetsorter
Vasa och Karleby, fartygsklaering även i Björneborg, Nystad och Nådendal

Huvudsakligt verksamhetsområde
befraktning, fartygsklarering och hamnoperator

www.batru.fi