Mer om våra medlemsföretag

A Jalander Oy

A. Jalander Oy är ett företag grundat 1949 i Uleåborg som erbjuder fartygsklarerings- och speditionstjänster. Vi fungerar årligen som hamnagent för nästan 200 fartyg. Fartygsklareringsverksamheten utvidgades till Karleby hamn 1983.

Jalanders verksamhet expanderade 1985 till att framställa lastpallar. Bolaget framställde vid sidan av fartygsklareringsverksamheten under sin nästan 30-åriga framgångsrika historia lastpallar och växte till den största aktören i Finland.

I samband med företagsaffärer och fusioner upphörde Jalanders lastpallstillverkning i slutet av 2013. Sedan 2014 har verksamheten endast bestått av fartygsklarering.

Verksamhetsorter
Karleby

Verkställande direktör
Joakim Laxåback

Kontaktuppgifter
agency.kokkola@jalander.com

www.jalander.com