Esittelyssä jäsenyrityksemme

Inkoo Shipping Oy Ab

Inkoon satama on yksityisesti omistettu, yleinen kaupallinen satama. Sataman vuotuinen liikenne on noin miljoona tonnia. Sataman koko liikenne on hakurahtiliikennettä; säännöllistä linjaliikennettä ei ole lainkaan.

Satama kuuluu ns. talvisatamiin, jotka pidetään auki vuoden ympäri. Jääolosuhteet ovat kuitenkin normaalitalvina helpot ja väylä on avoin lähes koko vuoden.

Satama on erikoistunut kuivan bulk-tavaran käsittelyyn ja varastointiin. Sataman kilpailukyky perustuu joustaviin käsittely- ja varastointimahdollisuuksiin, pitkäaikaiseen kokemukseen irtotavaran käsittelyssä sekä sataman maantieteelliseen asemaan hyvien meri- ja tieyhteyksien päässä.

Toimipaikat
Inkoo ja Parainen

Pääasiallinen toimiala
satama, satamaoperaattori ja laivanselvitys

Liikevaihto 2017 
8,5 milj. euroa

Henkilöstö, vuoden 2017 lopussa
40 henkilöä

Aluskäyntejä/vuosi
355 kpl

Laivanselvityksiä/vuosi
664 kpl

Toimitusjohtaja
Thomas Bergman

Laiva-agentit
Tom Björklöf

Yhteystiedot
Laiva-agentit / aluspalvelu Inkoossa
agency(at)inkooshipping.fi
päivystys 24 h: 0207 631 500

Laiva-agentit / aluspalvelu Paraisilla:
agency.parainen(at)inkooshipping.fi
päivystys 24 h: 0207 631 512

www.inkooshipping.fi