Esittelyssä jäsenyrityksemme

Hacklin Port Service Oy Ltd

HACKLIN – VUODESTA 1908

Hacklin tuottaa korkealaatuisia ja luotettavia logistiikkapalveluja maailmanlaajuisesti. Tarjoamme meri-, maa- ja ilmakuljetuksia. Vahvaa erityisosaamista ovat projektilogistiikka, irtotavaran käsittely sekä transitokuljetukset. Laadimme kunkin asiakkaan tarpeisiin soveltuvia, räätälöityjä kuljetusratkaisuja. Olemme myös Porin sataman pääoperaattori.

Toimintamme pitkät perinteet ulottuvat aina vuoteen 1908, ja jatkamme edelleen perheyhtiönä. Palvelemme asiakkaita myös Hampurissa, Moskovassa, Pietarissa, Hongkongissa ja Shanghaissa.

Palvelut

Hacklin tarjoaa asiakkailleen meri-, maa- ja lentokuljetusten luotettavia logistiikkapalveluja maailmanlaajuisesti. Eri toimintojen yhdistämisellä kokonaispalveluksi saavutetaan suuri määrä lisäarvopalveluja, joiden tuoma kustannussäästö siirtyy suoraan asiakkaalle.

Kuljetusketjun rakentaa asiakkuudesta vastaava henkilö, johon asiakas voi olla yhteydessä kaikissa omaan toimeksiantoonsa liittyvissä kysymyksissä. Näin helpotetaan kuljetusketjun hallittavuutta, parannetaan kustannustehokkuutta sekä vältytään turhilta yhteydenotoilta. Kuljetettavasta lastista riippuen henkilökunnastamme löytyy asiantuntija jokaisen asiakkaan tarpeisiin.

Varustamopalvelut-osasto toimii varustamoiden edustajana Porin satamissa.

Osasto hoitaa kaikkia satama-agentille kuuluvia toimintoja, kuten:
– kauppa-alusten varustamoiden, päällystön, miehistön ja lastinantajien tarvitsemat tiedot ja palvelut
– operatiivisten osastojen tarvitsemat alus-, lasti-, ym. ennakkotiedot ja alusten aikataulut
– luotsin, tullin, satamalaitoksen, ym. ulkoisten tahojen tarvitsemien virallisten tietojen ja asiapapereiden laatimiset ja jakelut.

Toimipaikat
Pori, Hamina, Helsinki, Kotka, Hampuri, Moskova, Pietari, Shanghai
Toimipaikkojen tarkemmat osoitteet

Pääasiallinen toimiala
satamapalvelut, satamaoperaattori ja laivanselvitys

Toimitusjohtaja
Olli Virtanen

Lisää tietoa Hacklinista
Videoita toiminnasta

Yhteystiedot
agency@hacklin.fi
www.hacklin.fi