Jäsenkysely 2023

Tämä on Suomen Laivameklarit ry jäsenkysely, jolla halutaan kerätä tietoa yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Kyselyyn voivat vastata kaikki yhdistyksen jäsenyrityksissä työskentelevät henkilöt. Vastaukset käsitellään nimettömänä.


  1. Taustatietoa

  Yritys, jota edustan on


  2. Yhdistyksen asioita hoitavien toimielinten ja henkilöiden työskentely

  Arvioi asteikolla 1-5, (1=heikko, 2=välttävä, 3=keskiverto, 4=hyvä, 5=erinomainen)

  Yhdistyksen nykyinen hallitus

  Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja, Tomi Rautio

  Yhdistyksen toiminnanjohtaja, Sari Turkkila


  3. Yhdistyksen toiminnan vaikuttavuus

  Arvioi alla olevien keinojen ja toimenpiteiden merkitystä ja onnistumista yhdistyksen vaikuttamistyössä asteikolla 1-5, (1=heikko, 2=välttävä, 3=keskiverto, 4=hyvä, 5=erinomainen)

  Lakiesityksistä annetut lausunnot

  Osallistuminen alan työryhmiin ja verkostoihin (esim. LVM:n, Tullin ja Finnpilotin yhteistyöryhmät)

  Osallistuminen kehitysprojekteihin (esim. Nemon kehittäminen)

  Omat projektit, "Suomen merikuljetusten huoltovarmuuskapasiteetti" -selvitys

  Osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön (FONASBA, ECASBA ja pohjoismainen yhteistyö)


  4. Yhdistyksen viestintä

  Arvioi alla olevien viestintäkanavien käyttöä ja sisältöä asteikolla 1-5, (1=heikko, 2=välttävä, 3=keskiverto, 4=hyvä, 5=erinomainen)

  Yhdistyksen verkkosivut shipbrokers.fi

  Yhdistyksen jäsensivut

  Shipbrokers Finland Uutiskirje (kaksikielinen jäsenkirje)

  Ajankohtaistiedotteet (suoraan s-postiin tulevat tiedotteet)

  Some-kanavat (LinkedIn, Twitter ja Facebook)


  5. Yhdistyksen järjestämät tapahtumat tai kokoukset

  Arvioi alla olevien tapahtumien hyödyllisyyttä asteikolla 1-5, (1=heikko, 2=välttävä, 3=keskiverto, 4=hyvä, 5=erinomainen)

  Vuosikokous (katso tiedote)

  Agenttien täydennyskoulutuspäivä

  Call the Agent – October Summit (katso tiedote)


  6. Oppilaitosyhteistyö

  Yhdistys on noin vuoden ajan pyrkinyt aktiivisesti rakentamaan yhteistyötä alan AMK-tasoisten oppilaitosten kanssa osaavan työvoiman saatavuuden helpottamiseksi. Yhdistys on osallistunut oppilaitosten rekrytapahtumiin, ja toiminnanjohtaja on käynyt oppilaitoksissa luennoimassa alan työmahdollisuuksista. Lisäksi on julkaistu alan yritysten omat rekrysivut.


  7. "Shipbrokers’ Dinner" –idean arviointi

  Useissa maissa laivameklareiden yhdistysten toimesta järjestetään asiakkaiden ja meklareiden yhteisiä vapaamuotoisia illallistilaisuuksia, joissa on lyhyt asiasisältö ja tilaisuuden pääpaino on vapaassa seurustelussa. Yhdistys vastaa illan suunnittelusta ja jäsenyritykset kustannuksista ostamalla tilaisuuteen yritykselle oman pöydän tai pöytiä omille vierailleen. Esim. Hampurin Eisbeinessen on tämän tapainen tapahtuma.

  Onko sinun mielestäsi Suomessa tarvetta tämän tapaiselle tapahtumalle?

  Olisiko yrityksesi kiinnostunut osallistumaan, jos tällainen järjestettäisiin?


  8. Mediavaikuttaminen

  Koska osa jäsenyrityksistä on esittänyt toiveita yhdistyksen aktivoitumisesta median suuntaan, hallitus on ottanut tehtäväkseen laatia tämän vuoden aikana yhdistykselle mediaviestintästrategian ja -suunnitelman.


  9. Muu palaute