Sivusto on Suomen Laivameklarit ry:n
ylläpitämä merialan ammattien
markkinointisivusto

Shipbrokers Finland

Suomen Laivameklarit ry on yhdistys , johon kuuluu Suomessa toimivia laivanselvitys-, rahtaus- ja linjaliikenneyrityksiä sekä Suomessa toimivia kansainvälisiä konttivarustamoja.

Yritykset palvelevat Suomen elinkeinoelämää tarjoamalla sen tarvitsemia kuljetuksia. Itämeren alueella ja maailmanlaajuisesti. Ulkomaisilla aluksilla kulkevan rahdin osuus Suomen vientiin ja tuontiin liittyvistä merikuljetuksista on noin 70 %.