photo by Carl-Magnus Dumell Finnish Shipbrokers' Association
list of members
organization
standard general conditions
ports

Köydenpunojankatu 8, Fin-00180 Helsinki, Finland, phone +358-9-8240 5750, E-mail secr@shipbrokers.fi
 
The Finnish Shipbrokers' Association was founded in 1920 and today counts 55 companies as its members. The members work in all Finnish ports and can, therefore, offer a wide and comprehensive range of services. The Association's aim is to promote the success of the business activities of its members by i.a. contacts to national and international institutions and authorities. The Association is a member of FONASBA.

Welcome to our website - we belive it will prove useful to you! 
  Suomen Laivameklariliitto r.y. perustettiin vuonna 1920 ja sen jäsenyritysten lukumäärä on tänään 55. Jäsenkunta toimii kaikissa Suomen satamissa ja voi näin tarjota asiakkailleen laajan ja kattavan palvelun. Liitto pyrkii toiminnassaan myötävaikuttamaan jäsentensä liiketoiminnan menestymiseen mm. ylläpitämällä yhteyksiä sekä kansallisiin että kansainvälisiin sidosryhmiin. Liitto on FONASBAn jäsen.

Tervetuloa kotisivuillemme - uskomme niistä olevan Teille hyötyä!
  Finlands Skeppsmäklarförbund r.f. grundades år 1920 och antalet medlemsföretag är idag 55. Medlemskåren arbetar i alla finländska hamnar och kan därför erbjuda sina kunder en bred och heltäckande service. Förbundet strävar till att bidra till framgång för medlemmarnas affärsverksamhet bl.a. genom kontakter till nationella och internationella instanser. Förbundet är medlem i FONASBA.

Välkommen till våra webbsidor - vi tror att Ni kommer att ha nytta av dem!
 

Legal Notice
The information on this site is intended for general guidance only and is provided on an "As is" and "As available" basis without any warranties. The Finnish Shipbrokers’ Association shall not be liable for any damages arising out of access to or use of any content on this site, regardless of the accuracy or completeness of any such content.

members | organisation | conditions | outports